مدیریت زنجیره ارزش متکی بر گزارشات دقیق ، مسیری به سمت وفادارسازی است.


مدیران پیشرو ، با تکیه بر سوابق ، گزارشها و تحلیلهای دقیق و به موقع پا در مسیر مواجهه با رویدادها یی می گذارند که می تواند آینده سازمان و ذینفعان آن را تحت تآثیر جدی بگذارد. باشگاه مشتریان با توجه به امکانات و ابزارهای خود قطعا می تواند در بردارنده دانشی عظیم برای استفاده مدیران در تصمیم گیری های خود باشد. مدیریت زنجیره ارزش ، در واقع موتور پیشران حرکت به سمت افزایش وفاداری در ذینفعان سازمان است.چگونه می توان به اطلاعات در باشگاه مشتریان دسترسی داشت.


یکپارچگی با نرم افزار CRM

تتنظیمات پرونده مخاطبین به صورت یکپارچه

استفاده یکپارچه از ابزارها مانند فرم ساز ، بانک دانش و ...

مدیریت منسجم وظایف و عملکرد پرسنل

مدیریت همزمان پرونده اعضا و کارمندان

مدیریت تخصصی و چند بعدی سطوح دسترسی اعضا و کارمندان

انسجام کامل داده ها و اطلاعات برای مدیریت ارتباطات و وفادارسازی

بیشتر بدانید

مزایای یکپارچگی در استفاده از سامانه های متعدد

وجود سامانه های متعدد و جزیره ای در سازمانها سبب شده تا کنکاش در اطلاعات ، در جهت رسیدن به اهداف خاص مشکل شود. این معضل زمانی خود را بیشتر نمایان می کند که باید بین داده ها و اطلاعات ارتباطاتی را لحاظ نمود . و عملکرد جزیره ای مانع جدی و سراسر نقص برای این عملیات است.

مدیران سازمان برای برآورد میزان بهره وری ، وضعیت فعلی و فاصله تا اهداف نیاز سریع به گزارشات دارند. که عملا در سیستمهای جزیره ای این اتفاق نمی افتد.

یکپارچه سازی با نرم افزارها در دو سطح از روز اول طراحی و ساخت نرم افزارهای رکاما در دستور عمل قرار می گیرد . سطح اول ارتباط نرم افزارهای رکاما با هم که معمولا بر روی یک دیتا بیس و بستر طراحی می شوند و سطح دوم ارتباط با نرم افزارهای دیگر سازمانی است که از طریق وب تبادل وب سرویس اتفاق می افتد.

یکی از مهمترین دلایل حرکت سازمانها به سمت یکپارچگی ، حذف دوباره کاریها ، کاهش اطلاعات تکراری ، مدیریت هزینه های مدیریت تکرار و بهره وری کلان سازمانی با حذف هزینه های پنهان در سازمان ، در بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات است.

نرم افزار های یکپارچه رکاما شاملCRM ، باشگاه مشتریان ، مارکت پلیس ، فروشگاه آنلاین ، مدیریت کال سنتر ، حسابداری و ... است.

همین الان لذت کار در باشگاه مشتریان را مزمزه کن!

محدودیتها را پشت سر بگذار ، فضای دیگری را تجربه کن. بازی امتیازها ، لذت انتخاب جایزه ، مطالعه و کسب امتیاز و کلی امکان دیگه .

  

تعداد استفاده کنندن ار نرم افزار باشگاه مشتریان رکاما تا امروز

بازدیدها: 98