لیست قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان

و فهرست امکانات پرتال مشتریان رکاما

لیست قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان رکاما در 4 بسته پیشنهادی با قیمتهای متفاوت ارائه شده است. توجه نمایید این بسته ها قابلیت سفارشی سازی قیمت را دارند و در حال حاضر تنها بر اساس بسته های اقتصادی، قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان ارائه می شود. بهتر است برای استعلام قیمت سایر ماژول ها و تغییر یا افزایش قابلیت های بیشتر (تعرفه سفارشی سازی نرم افزار باشگاه مشتریان ) با دفاتر فروش تماس بگیرید. لازم به ذکر است قیمت ارائه شده به صورت سه ماهه پرداخت میشود. هر نسخه دارای فضای مشخص و اختصاصی است.

نسخه اوج

بی نهایت

تعداد کاربر( ناحدود)

مدیریت تم باشگاه دارد

تعداد عضو(  نامحدود)

راه اندازی روی سرور اختصاصی

حجم قابل استفاده 20 گیگا بایت

بدوم محدودیت در راه اندازی باشگاه

اعتبار سنجی و باشگاه موقت دارد

امکان مدیریت باشگاه موقت دارد

مدیریت گروهی مخاطبین دارد

به همراه CRM 

دسترسی به مدیریت پرونده مخاطبین دارد 

مدیریت وظایف خودکار برای رویدادهای باشگاه دارد

کسب امتیاز از عضویت دارد

کسب امتیاز از معرفی دوستان دارد

کسب امتیاز از پر کردن فرم دارد

کسب امتیاز ازتجمیع امتیاز و انتقال به غیر دارد

امکان تبدیل امتیاز دارد

کسب امتیاز از تردد در باشگاه دارد

کسب امتیاز استفاده از بانک دانش دارد

کسب امتیاز از طریق نرم افزارهای جانبی  با API به طور ناحدود

کسب امتیاز از تکمیل پروفایل دارد

کسب امتیاز کلیکی دارد

کسب و مدیریت امتیاز از تاریخ های مؤثر دارد 

کسب امتیاز از ثبت فاکتور دارد

کسب امتیاز از نوع اقلام دارد

کسب امتیاز پلکانی از مبلغ خرید دارد

سیستم مدیریت قرعه کشی و خرج امتیاز و در قرعه کشی دارد 

مدیریت جوایز و خرج امتیاز و دریافت جوایز دارد

مدیریت شرکای تجاری و خرج امتیاز برای شرکای تجاری دارد

خرج امتیاز از انتقال امتیاز دارد

خرج امتیاز در خیریه دارد

مدیریت نفرات برتر روزانه ، هفتگی ، کل باشگاه دارد

امکانات اضافه بدون محدودیت 

قابلیت اتصال به فروشگاه آنلاین و مارکت پلیس را  دارد

قابلیت اتصال به تعداد ناحدود نرم افزار جانبی  از طرق API دارد

لطفا تماس بگیرید

نسخه فراز

 سازمانی

تعداد کاربر( 30)

مدیریت تم باشگاه دارد

تعداد عضو(  20000)

راه اندازی روی سرور اختصاصی

حجم قابل استفاده 10 گیگا بایت

امکان افزایش تا 2 باشگاه 

اعتبار سنجی و باشگاه موقت دارد

امکان مدیریت باشگاه موقت دارد

مدیریت گروهی مخاطبین دارد

امکان ارتباط با CRM دارد

دسترسی به مدیریت پرونده مخاطبین دارد 

مدیریت وظایف خودکار برای رویدادهای باشگاه دارد

کسب امتیاز از عضویت دارد

کسب امتیاز از معرفی دوستان دارد

کسب امتیاز از پر کردن فرم (10 فرم سفارشی)

کسب امتیاز ازتجمیع امتیاز و انتقال به غیر دارد

امکان تبدیل امتیاز دارد

کسب امتیاز از تردد در باشگاه دارد

کسب امتیاز استفاده از بانک دانش ندارد

کسب امتیاز از طریق نرم افزارهای جانبی API  تا 5 API

کسب امتیاز از تکمیل پروفایل دارد

کسب امتیاز کلیکی ندارد

کسب امتیاز از تاریخ های مؤثر دارد 

کسب امتیاز از ثبت فاکتور دارد

کسب امتیاز از نوع اقلام دارد

کسب امتیاز پلکانی از مبلغ خرید دارد

خرج امتیاز در قرعه کشی دارد 

خرج امتیاز و دریافت جوایز دارد

خرج امتیاز برای شرکای تجاری دارد

خرج امتیاز از انتقال امتیاز دارد

خرج امتیاز در خیریه دارد

مدیریت نفرات برتر روزانه ، هفتگی ، کل باشگاه دارد 

امکان استفاده از امکانات موجود در CRM را به طور محدود دارد

قابلیت اتصال به فروشگاه آنلاین از طریق API دارد

قابلیت اتصال به یک نرم افزار جانبی  از طرق API  برای کسب امتیاز را دارد

لطفا تماس بگیرید

نسخه دامنه

شرکتی

تعداد کاربر( 10)

مدیریت تم باشگاه ندارد

تعداد عضو(  5000)

راه اندازی روی سرور اشتراکی

حجم قابل استفاده 3 گیگا بایت

یک باشگاه 

اعتبار سنجی و باشگاه موقت ندارد

امکان مدیریت باشگاه موقت ندارد

مدیریت گروهی مخاطبین ندارد

امکان ارتباط با CRM ندارد

دسترسی به مدیریت پرونده مخاطبین ندارد 

مدیریت وظایف خودکار برای رویدادهای باشگاه ندارد

کسب امتیاز از عضویت دارد

کسب امتیاز از معرفی دوستان دارد

کسب امتیاز از پر کردن فرم ( سه فرم سفارشی) 

کسب امتیاز ازتجمیع امتیاز و انتقال به غیر ندارد

امکان تبدیل امتیاز ندارد

کسب امتیاز از تردد در باشگاه دارد

کسب امتیاز استفاده از بانک دانش ندارد

کسب امتیاز از طریق نرم افزارهای جانبی API ندارد

کسب امتیاز از تکمیل پروفایل دارد

کسب امتیاز کلیکی ندارد

کسب امتیاز از تاریخ های مؤثر ندارد 

کسب امتیاز از ثبت فاکتور دارد

کسب امتیاز از نوع اقلام ندارد

کسب امتیاز پلکانی از مبلغ خرید ندارد

خرج امتیاز در قرعه کشی ندارد 

خرج امتیاز و دریافت جوایز دارد

خرج امتیاز برای شرکای تجاری ندارد

خرج امتیاز از انتقال امتیاز ندارد

خرج امتیاز در خیریه دارد

مدیریت نفرات برتر روزانه ، هفتگی ، کل باشگاه دارد

امکان استفاده از امکانات موجود در CRM را ندارد

قابلیت اتصال به فروشگاه آنلاین ندارد

قابلیت اتصال به نرم افزار جانبی  از طرق APIندارد

لطفا تماس بگیرید

نسخه شروع

مبتدی

تعداد کاربر( 2)

مدیریت تم باشگاه ندارد

تعداد عضو(  1000)

راه اندازی روی سرور اشتراکی

حجم قابل استفاده 2 گیگا بایت

یک باشگاه

اعتبار سنجی و باشگاه موقت ندارد

امکان مدیریت باشگاه موقت ندارد

مدیریت گروهی مخاطبین ندارد

امکان ارتباط با CRM ندارد

دسترسی به مدیریت پرونده مخاطبین ندارد 

مدیریت وظایف خودکار برای رویدادهای باشگاه ندارد

کسب امتیاز از عضویت دارد

کسب امتیاز از معرفی دوستان دارد

کسب امتیاز از پر کردن فرم ندارد

کسب امتیاز ازتجمیع امتیاز و انتقال به غیر ندارد

امکان تبدیل امتیاز ندارد

کسب امتیاز از تردد در باشگاه دارد

کسب امتیاز استفاده از بانک دانش ندارد

کسب امتیاز از طریق نرم افزارهای جانبی API ندارد

کسب امتیاز از تکمیل پروفایل دارد

کسب امتیاز کلیکی ندارد

کسب امتیاز از تاریخ های مؤثر ندارد 

کسب امتیاز از ثبت فاکتور دارد

کسب امتیاز از نوع اقلام ندارد

کسب امتیاز پلکانی از مبلغ خرید ندارد

خرج امتیاز در قرعه کشی ندارد 

خرج امتیاز و دریافت جوایز دارد

خرج امتیاز برای شرکای تجاری ندارد

خرج امتیاز از انتقال امتیاز ندارد

خرج امتیاز در خیریه دارد

مدیریت نفرات برتر روزانه ، هفتگی ، کل باشگاه دارد

امکان استفاده از امکانات موجود در CRM را ندارد

قابلیت اتصال به فروشگاه آنلاین ندارد

قابلیت اتصال به نرم افزار جانبی  از طرق APIندارد

لطفا تماس بگیریدAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

رکاما راهکارهای متنوعی برای راه اندازی باشگاه مشتریان جهت کسب و کارهای با اندازه های متفاوت دارد. برای دریافت دمو و امکانات با واحد فروش تماس حاصل کنید. همچنین می توانید کاتالوگ مربوط به باشگاه و یا برای مقایسه بیشتر لیست امکانات در بسته های پیشنهادی را نیز دانلود کنید.

بازدیدها: 1246