رضایتمندی بیشترمشتری از طریق تنوع دسترسی


امروز دسترسی به فضای مجازی از راههای مختلف امکان پذیر است. صاحبان کسب و کار برای ایجاد ضریب نفوذ بیشتر مشتریان برای دسترسی آنها اهتمام ویژه ای قایل می شوند. مدیران صاحب ایده سعی می کنند تا مشتریان را قانع نمایند از دم دست ترین ابزارها یعنی ، موبایل و تبلت برای استفاده از فضای تهیه شده استفاده نمایند. ضریب نفوذ موبایل در حال حاضر رکورد دار اعداد است. راحتی کار ، درم دست یودن ، فراگیری و در دسترس بودن آن در همه جا ، سبب شده تا کاربردی ترین ابزار ارتباطی امروز باشد.رکاما چه دسترسی هایی را برای کاربران ایجاد می کند


قابلیت مدیریت همزمان چند باشگاه متمایز

تعریف انواع باشگاه بدون محدودیت

قابلیت عضویت همزمان و موازی برای اعضا

قابلیت کسب و خرج امتیاز در هر باشگاه به طور مجزا

مدیریت سطوح دسترسی دقیق برای کارمندان هرباشگاه

تعریف انواع امتیاز و جایزه در هر باشگاه به طور مجزا

گزارش گیری باشگاه ها به طور جداگانه و مجتمع

بیشتر بدانید

چرا می توان از چند باشگاه استفاده نمود

توسعه مشاغل در عصر حاضر باعث شده تا هر کسب و کارعلاوه بر مشتریان خود دارای ذینفعان متعدد باشد و همچنین هر کاربر در نقش های متعددی از ذی نفعان سازمان قرار بگیرد.

در چنین شرایطی مدیران کسب و کار برای ایجاد حس رضایت و افزایش وفاداری ذینفعان و مشتریان سازمان به سمت راه اندازی باشگاه مشتریان حرکت می کنند ، اما در بسیاری از موارد تضاد منافع ذینفعان در نقشهای مختلف باعث می شود تا مدیرا نتوانند روشهای کسب و خرج امتیاز را مدیریت نمایند.

گروه مهندسی و نرم افزار رکاما ، برای اولین بار ،با ارائه سبک جدیدی از باشگاه داری ، توانسته دست مدیران را در مدیرت رفتار ذی نفعان باز نماید.

در این روش مدیران کسب و کار می توانند برای هر گروه از ذینفعان یک باشگاه با قابلیتهای منحصر به فرد خود آن باشگاه را ایجاد نمایند. قابلیت تعریف انواع امتیاز ، انواع جوایز ، انواع روشهای خرج و کسب امتیاز برای هر باشگاه به طور مجزا و حتی ایجاد محیط سفارشی برای این باشگاهها بخشی از قابلیتهای این سبک می باشد

همین الان لذت کار در باشگاه مشتریان را مزمزه کن!

محدودیتها را پشت سر بگذار ، فضای دیگری را تجربه کن. بازی امتیازها ، لذت انتخاب جایزه ، مطالعه و کسب امتیاز و کلی امکان دیگه .

  

تعداد استفاده کنندن ار نرم افزار باشگاه مشتریان رکاما تا امروز

بازدیدها: 470