هم افزایی بیشتر با در اختیار گیری ابزارهای تعاملی و منعطف


توانمندی بیشتر مدیران یک کسب و کار می تواند کمک کند تاآنها مسیر موفقیت را سریعتر بپیمایند. وقتی قابلیتهای تعامل با اعضای باشگاهها افزایش یابد قطعا ایده های کارآمد تری قابلیت به اجرا درآمدن را دارا می شوند. رکاما توانسته با ایجاد بستر فرم ساز ، پیام رسان داخلی، بانک دانش ، مدیریت وظایف و تسکها و انواع مدلهای اطلاع رسانی درباشگاه مشتریان تمام شرایط تعامل با اعضا را ارتقا داده است.کاربرد امکانات ویژه در افزایش تعامل چیست؟


قابلیت ویژه استفاده از فرم ساز اختصاصی

تعریف گروه بندی فرم ها

تعریف انواع فیلد و اشیا در فرم

قابلیت فعال یا غیر فعال کرد موقت یا دائمی

کسب امتیاز برای اعضا به ازای تایید اطلاعات تکمیل شده

تخصیص فرم به هر باشگاه و تعیین تعداد و نوع امتیاز برای آن

کسب امتیاز برای اعضا در ازاری پر کردن فرم

بیشتر بدانید

چرا از امکانات و ابزارهیای ویژه در باشگاه مشتریان استفاده می شود

دل مشغولی مدیران برای داشتن تعاملات مفید و مؤثر با اعضا ، سبب می شود تا ابزارهای جدید ساخته و توسعه داده شود . این سبب می شود تا ضریب تآثیر گذاری افزایش یابد.

استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی ، سبب شده تا افراد در هر جایگاهی عادت کنند که برای ایجاد تعامل با یکدیگر از ابزارهای مشابه استفاده نمایند. برای همین ابزار پیام رسان جای خالی این نقیصه را در باشگاه مشتریان پر می کند.

گروه مهندسی و نرم افزار رکاما ، با قرار دادن بانک دانش و فرم ساز ، امکانی را ایجاد کرده تا بر بستر بانک دانش ، فضای آموزش و افزایش انگیزه توسعه یابد و مدیران بتوانند به راحتی آمار دقیقی از میزان تعامل کاربران و اعضا بدست آورند. و در نتیجه وفاداری افزایش یابد.

اطلاع رسانی چند وجهی سبب می شود تا اعتماد و صمیمیت در باشگاه مشتریان بین اعضا و کارمندان و سازمان افزیش یابد ، لذا ابزارهای اطلاع رسانی و مدیریت وظایف برای حذف فراموشی ها و مدیریت ازدحامهای کاری طراحی و توسعه داده شد.

همین الان لذت کار در باشگاه مشتریان را مزمزه کن!

محدودیتها را پشت سر بگذار ، فضای دیگری را تجربه کن. بازی امتیازها ، لذت انتخاب جایزه ، مطالعه و کسب امتیاز و کلی امکان دیگه .

  

تعداد استفاده کنندن ار نرم افزار باشگاه مشتریان رکاما تا امروز

بازدیدها: 212